Томуугийн үндэсний төв

Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн 10 дугаар уулзалт, зөвлөгөөнд тавигдсан илтгэлүүд

 1. Цар тахлын дараах үеийн тогтвортой байдлыг хангах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, бодлого чиглэл
 2. Шинэ болон сэргэж буй халдварын бэлэн байдал, тэсвэрлэх чадвар
 3. Монгол улсад 2022-2023 оны томуугийн улиралд бүртгэгдсэн томуу томуу төст өвчний байдал, тархвар зүйн онцлог, тулгамдсан асуудал
 4. Монгол улсад 2022/2023 оны томуугийн улиралд томуу, томуу төст өвчин үүсгэгчдийн тандалтын дүн 
 5. Томуу, томуу-төст өвчин, сэргийлэлт, эмнэлзүй, эмчилгээний удирдамж
 6. Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
 7. Томуугийн цартахлын удирдамж, төлөвлөгөөний шинэчлэлтийн талаар хийгдэж буй үйл ажиллагаа
 8. Монгол улс дахь шувууны томуугийн тандалт, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
 9. Монгол улс болон олон улсын түвшинд  улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн үнэлгээний ашиглалт
 10. Амьсгалын замын халдварын үед хэрэгжүүлэх нийгмийн эрүүл мэнд, олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээ
 11. Улирлын томуугийн вакцин, вакцинжуулалт
 12. Харуулдан тандалтын нэгжүүдийн 2022/2023 оны томуугийн улирлын тоон мэдээний байдал, ашиглалт, цаашид сайжруулах асуудал
 13. 2022/2023 оны томуугийн улиралд нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас  томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн хариу арга хэмжээний онцлог
 14. 2022/2023 оны томуугийн улиралд орхон аймгийн авч хэрэгжүүлсэн хариу арга хэмжээ
 15. Говь-алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн вирус судлалын лабораторийн 2022-2023 оны томуугийн тандалтын үйл ажиллагааны онцлог
 16. 2023/2024 оны томуугийн улиралд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл, стратеги
 17. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний талаарх бодлогын хэрэгжилт, тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал
 18. Томуугийн вирус судлалын салбар лабораториудын үйл ажилгаанд хийсэн дүгнэлт танилцуулга, тулгамдаж буй асуудлууд
 19. Томуугийн тандалтын хүрээнд хийгдэж буй цахимжилт, цаашид хийх хөгжүүлэлтийн чиглэл
 20. Вирус судлалын тандалтын ngs шинжилгээ, хувилбарын тандалтын шинжилгээний дараагийн алхам, төлөвлөлт
 21. Сорьц авах, хадгалах, хувилбарын тандалтын сорьц тээвэрлэхэд гарч буй хүндрэлүүд
 22. Хөндлөнгийн хамтарсан үнэлгээ:  r5. Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо, олон нийтийн оролцоо
 23. Томуу,sars-cov-2, rsv вирүсийн ген илрүүлэх бх-пгу-ын шинжилгээний зарчим, аргачилал
 24. Томуугийн вирүс болон амьсгалын замын бусад вирүсын халдварыг илрүүлэх пгу-ын зарчим,шинжилгээний аргачлал