Томуугийн үндэсний төв

Эрхзүйн акт

Нэр Хавсаргасан файл
Томуугийн харуулдан тандалтын тогтолцоонд суурилан КОВИД-19-ын тандальыг өргөжүүлэх түр заавар, ЭМС-ын 2020 оны А/583 тоот тушаал
Улирлын томуугийн эсрэг нэмэлт вакцинаар дархлаажуулах тухай. ЭМС-ын 2021 оны А/565 тоот тушаал
SARS-COV-2 вирүсийн хувилбарын тандалт хийх түр заавар, ХӨСҮТ-ийн захирлын 2022 оны 7/667 тоот тушаал
Томуугийн харуулдан тандалтын тогтолцоонд суурилан коронавируст халдварын тандалтыг өргөжүүлэх журам, ЭМС-ын 2022 оны 373 тоот тушаал
Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 323 тоот тушаал
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ (2009 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр дугаар 104)
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ: НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ (2009 оны 10 сарын 30 өдөр)
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ (2009.11.23-ний 396, 426) Дархлаажуулах төлөвлөгөө батлах тухай
Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын тогтолцоог өргөцүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 27 ны өдрийн 358 тоот тушаал
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай (ХӨСҮТ-ийн ерөнхий захирлын 2014 оны А/81)