Томуугийн үндэсний төв

ТОМУУГИЙН ҮНДЭСНИЙ ЕСДҮГЭЭР ЗӨВЛӨЛГӨӨНД ТАВИГДСАН ИЛТГЭЛҮҮД

Цартахлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, Д.Гэрэлмаа, ДЭМБ

Монгол улсад КОВИД-19 нөхцөл байдал, томуу томуу төст өвчний идэвхижил, Ж.Байгалмаа, ХӨСҮТ

2019-2021 онд Монгол улсад амьсгалын замын цочмог халдвар үүсгэгч вирүсийн тандалт, зарим үүсгэгчийн удмын шинж төрх, Н.Баясгалан, ХӨСҮТ

Study of Immune Response after COVID-19 infection and COVID-19 vaccination, Ц.Билэгтсайхан, ХӨСҮТ

COVID-19 халдвар илрүүлэх БХ-ПГУ-ын шинжилгээ, шинжилгээний үл нийцэл, Б.Бумдэлгэр, ХӨСҮТ

Томуу (хүнд хэлбэр), А.Сарнай, ХӨСҮТ

ХӨСҮТ-д хийгдсэн КОВИД-19-ийн эсрэг биеийн шинжилгээний дүнгээс, Г.Сарангоо, ХӨСҮТ

“КОВИД-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалт: II тун болон сэргээх III тун, Г.Цогзолмаа, ХӨСҮТ

Амьсгалын замын синцитиаль вирүс (АЗСВ)-ийн шалтгаант эмнэлэгт хэвтэлт болон АЗСВ-ийн генетик хэвшинжийн хамаарал, Ч.Хишигмөнх, ХӨСҮТ

ЭМБ-ын халдварын сэргийлэлт хяналтын анхаарах асуудлууд, Ж.Нямсүрэн, ХӨСҮТ

ТТӨ-ий дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, А.Бурмаа, ХӨСҮТ

ТТӨ-ий тархалтын түвшингээс хамаарч авах мэдээний ялгаатай байдал, мэдээ өгөлт, ашиглалтыг сайжруулах, Б.Ганцоож, ХӨСҮТ

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, томуугийн дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээ, М.Золзаяа, Өвөрхангай ЭМГ

Коронавирүст халдварын үед авч хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээ, томуугийн дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдал, Ч.Өнөрсайхан, Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМТ

Томуу, томуу төст өвчний цаашдын хандлага, хариу арга хэмжээний төлөвлөлт, Ч.Уртнасан, ХӨСҮТ

Томуу, томуу төст өвчин, КОВИД-19 өвчний тандалтыг уялдуулах тушаалын төсөл, Д.Оюунгэрэл, ХӨСҮТ