Томуугийн үндэсний төв

Томуугийн Үндэсний Дөрөвдүгээр Зөвлөлгөөний Зөвлөмж

Томуугийн үндэсний дөрөвдүгээр зөвлөлгөөнд оролцогсод бид:
- Томуугийн үндэсний нэг, хоёр, гуравдугаар зөвлөлгөөний зөвлөмжүүдэд тусгагдсан гол заалтууд үндсэндээ хэрэгжиж байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж,
- Томуугийн цартахлын үед бий болох эрсдлийн үнэлгээ, түүнд шаардагдах нөөцийн бэлтгэл хангалтгүй байгаад сэтгэл зовнин,
- Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг бодитой үнэлэх шаардлагатай байгааг цохон тэмдэглэж, дараахь зөвлөмжийг гаргаж байна. Үүнд: 

1.       Нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн томуугийнцартахлын бэлэн байдлын чадавхийн үнэлгээг тус зөвлөлгөөн дээр хэлэлцэгдсэн үндсэнүзүүлэлтийн дагуу орон нутгийн засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн зохионбайгуулах, 

2.       Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг хангах өрхийнэмнэлгийн төлөвлөгөөний загварын дагуу эрүүл мэндийн бүх шатны байгууллагууд өөрсдийннөөцийн бэлэн байдлыг тооцон гаргаж Эрүүл Мэндийн Яамаар баталгаажуулах, түүний  хэрэгжилтэнд ХӨСҮТ, ТҮТ-өөс хяналт тавьжажиллах,

3.     Томуугийнцартахлын бэлэн байдлыг хангах тооцоог үндэслэл сайтай боловсруулж,  шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг Засгийнгазраар шийдвэрлүүлэх

4.     Мэрэгжлийнбайгууллагуудын боловсруулсан саналд үндэслэн томуугийн цартахлын бэлэн байдлыгхангах эм, мэнэлгийн  хэрэгсэл зэрэгматериалын нөөцийг яаралтай бүрдүүлж,  тогтмол шинэчилж байх,

5.     Томуу,томуу төст өвчний лабораторид суурьласан тандалтын хүрээг нэмэгдүүлж бүх аймаг,хот, дүүргийг хамруулах,

6.       Амьсгалын замын хүнд халдварын эмнэлэгтсуурьласан тандалтын загварыг боловсруулж, тестинг хийж, нэвтрүүлэх,

7.       Томуугийн цартахалын бэлэн байдлыг хангахширээний сургалт, үзүүлэх сургууль зэрэг дасгал сургуулилтыг засаг захиргаанынэгжийн түвшинд тогтмол зохион байгуулж, төлөвлөгөөндөө тодотгол хийдэг болох,

8.       Эрсдэлт бүлгийн хүн амыг улирлын томуугийнвакцинаар дархлаажуулах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

Томуугийн үндэсний дөрөвдүгээр зөвлөлгөөндоролцогсод

2008.10.06.