Томуугийн үндэсний төв

Хүний херпес вирүст халдварын судалгаа: Дэлхий дахинд ба Монгол улсад, П.Нямдаваа (Монголын Анагаах Ухааны Академи)

Монгол улсад 2012/2013 оны томуугийн улирал дахь томуу, томуу төст өвчний эпидемиологи, үүсгэгчийн хөдлөл зүй, Б.Дармаа

ТҮТ‐ийн ТТӨ‐ий 7 хоног тутмын мэдээлэл, түүнийг орон нутагт ТТӨ‐ий эрт сэрэмжлүүлэг болон дэгдэлтийн эсрэг арга хэмжээг зохион байгуулахад ашиглах нь, А.Бурмаа

Шувууны томуугийн A(H7N9) вирүсийн тандалтыг сайжруулах нэмэлт хөтөлбөрийн хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудал, Б.Дармаа

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн алба хаагчдын дундах амьсгалын дээд замын хурц халдвар томуу, томуу төст өвчний үеийн бэлэн байдал, үүрэг гүйцэтгэлтэд учрах үр нөлөө, хохиролыг тооцох нь, Р.Даваадорж

Томуу, томуу төст өвчний эмнэлзүйн менежемент, Ш.Энхтөр

Томуугийн тандалтын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний төслийн танилцуулга, A.Бурмаа

ТХТН-үүдийн он-лайн мэдээллийн байдал, аудио хуралд оролцолт ба 2012-2013 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ, Б.Ганцоож