Томуугийн үндэсний төв

УРИЛГА

Илтгэлийн хураангуйг 200 үгэнд багтаан монгол, англи хэл дээр, Times New Roman 12 фонтоор бичиж, 2023 оны 11-р сарын 03-ны дотор редакцын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, анагаах ухааны магистр Н.Баясгаланд bayasaa_131313@yahoo.com, гишүүн, анагаах ухааны магистрант У.Аззаяа azzure.magistrant1@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү. Илтгэлийн товчлол ирүүлэхдээ амаар эсвэл ханын илтгэлийн аль хэлбэрээр хэлэлцүүлэх тухайгаа тодорхой мэдээлнэ үү.

Зохион байгуулах хороо амаар хэлэлцүүлэх илтгэлийг 2023 оны 11-р сарын 10-ны дотор сонгон шалгаруулж, та бүхэнд эргэн мэдэгдэх болно. Амаар хэлэлцүүлэх илтгэлийг 10-15 минутад багтаан илтгэхээр, Power Рoint-оор 20 слайдаас хэтрэхгүйгээр бэлтгэсэн байна.

Бусад холбогдох мэдээллийг хурал зохион байгуулах хорооны нарийн бичгийн дарга Ч.Оюунтуяагаас (утас: 99288688; oyuntuya.ch.ot@gmail.com) авна уу.

Бүртгэлийн хураамж:

Вирүс Судлалын Монголын Нийгэмлэгийн гишүүд 30 000 төгрөг

Оюутан гишүүд 20 000 төгрөг

Гишүүн бус 40 000 төгрөг

ХААН банкны төгрөгийн дансны дугаар: 5753354989 Хүлээн авагчийн нэр: Вирүс Судлалын Монголын Нийгэмлэг