Томуугийн үндэсний төв

ТОМУУ ТТӨ БОЛОН SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 1 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Харуулдан тандалтын 226(23.5%) сорьцонд томуу болон бусад амьсгалын замын халдвар үүсгэгчдийг илрүүлэх мультиплекс бхУТ-ПГУ шинжилгээгээр 33(14.6%) сорьцонд Томуу A(H1N1)pdm09 вирүс, 1(0.4%) сорьцонд Томуу A(H3N2) вирүс, 23(10.2%) сорьцонд Томуу В(Victoria) вирүс, 1(0.4%) сорьцонд Иж томуугийн вирүс, 3(1.3%) сорьцонд АЗСВ, 5(2,2%) сорьцонд Рино вирүс, 1(0.4%) сорьцонд Бока вирүс,  1(0.4%) сорьцонд SARS-CoV-2 илэрлээ.