Томуугийн үндэсний төв

COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 46 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Харуулдан тандалтын 179(14.7%) сорьцонд томуу болон бусад амьсгалын замын халдвар үүсгэгчдийг илрүүлэх мультиплекс бхУТ-ПГУ шинжилгээгээр 5(2.8%) сорьцонд Иж томуугийн вирүс, 4(2.2%) сорьцонд Риновирүс, 1(0.6%) сорьцонд Бокавирүс, 1(0.6%) сорьцонд Адиновирүс, 13(7.3%) сорьцонд SARS-CoV-2 илэрлээ.