Томуугийн үндэсний төв

COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 45 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Харуулдан тандалтын 228(22.8%) сорьцонд томуу болон бусад амьсгалын замын халдвар үүсгэгчдийг илрүүлэх мультиплекс бхУТ-ПГУ шинжилгээгээр 1(0.4%) сорьцонд Энтеровирүс, 4(1.8%) сорьцонд Иж томуугийн вирүс, 45(19.7%) сорьцонд Риновирүс, 2(0.9%) сорьцонд Бокавирүс, 1(0.4%) сорьцонд Адиновирүс, 9(3.9%) сорьцонд SARS-CoV-2, 7(3.1%) сорьцонд улиралын CoV, 2(0.9%) сорьцонд Метапневмовирүс илэрлээ.