Томуугийн үндэсний төв

COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 42 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Харуулдан тандалтын 74(8.4%) сорьцонд томуу болон бусад амьсгалын замын халдвар үүсгэгчдийг илрүүлэх мультиплекс бхУТ-ПГУ шинжилгээгээр 8(10.8%) сорьцонд Энтеровирүс, 12(16.2%) сорьцонд Иж томуугийн вирүс, 12(16.2%) сорьцонд Риновирүс, 3(4.1%) сорьцонд Бокавирүс, 5(6.8%) сорьцонд Адиновирүс, 2(2.7%) сорьцонд Метапневмовирүс, 1(1,4%) сорьцонд улиралын коронавирүс илэрлээ.