Томуугийн үндэсний төв

COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 1 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Харуулдан тандалтын 85(0.4%) сорьцонд томуу болон бусад амьсгалын замын халдвар үүсгэгчдийг илрүүлэх мультиплекс бхУТ-ПГУ шинжилгээгээр 1(1.2%) томууА(H3N2) 4(4.7%) сорьцонд Аденовирүс, 6(7%) сорьцонд Бокавирүс, 5(5.9%) АЗСВ, 5(5.9%) сорьцонд улиралын коронавирүс, 20(23.5%) сорьцонд Иж томуугийн вирүс, 35(41.2%) сорьцонд Риновирүс илэрлээ.