Томуугийн үндэсний төв

COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 50 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Харуулдан тандалтын 22(0.15%) сорьцонд томуу болон бусад амьсгалын замын халдвар үүсгэгчдийг илрүүлэх мультиплекс бхУТ-ПГУ шинжилгээгээр 1(4.5%) сорьцонд Аденовирүс, 1(4.5%) сорьцонд Бокавирүс, 1(4.5%) сорьцонд АЗСВ, 3(13.6%) сорьцонд улиралын коронавирүс, 3(13.6%) сорьцонд Иж томуугийн вирүс, 9(40.9%) сорьцонд Риновирүс илэрлээ