Хууль, эрхзүйн актууд
Нэр Хавсаргасан файл
COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт хийх зааварчилгаа
COVID-19 халдварын ажиглалтын үеийн тусгаарлан сэргийлэлт, йвах арга хэмжээний зөвлөмж (ХӨСҮТ)
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай (Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/395 тоот тушаал
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай (Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/451 тоот тушаал
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай албан даалгавар (2010.05.19-ны 1б/1902)
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай, ЭМС-ын 2020 оны А/449 тоот тушаал
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай(аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, боловсролын газарт)
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай(ХӨСҮТ захирлын 2017 оны 7/1154 тоот)
Интернэтэд суурилсан томуугийн мэдээллийн систем нэвтрүүлэх тухай(ХӨСҮТ захирлын 2010.9.13-ны А/67)
Коронавирүст халдвар (COVID-19)-ын тандалт, сэргийлэлтийн түр заавар. ЭМС-ын 2020 оны А/135 тушаал
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ (2009 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр дугаар 104)
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ: НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ (2009 оны 10 сарын 30 өдөр)
Томуу томуу төст өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай(ЭМС-ын 2011 оны 18 тоот тушаал)
Томуу, томуу төст өвчний бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний удирдамж (ЭМС-ын 2020.10.19-ний А/482 тоот тушаал)
Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын тогтолцоог өргөцүүлэх тухай (ЭМС-ын 2014-358)
Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын тогтолцоог өргөцүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 27 ны өдрийн 358 тоот тушаал
Томуугийн А(H1N1) вирүсийн халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай (2010 оны 1 сарын 7-ны А/2)
Томуугийн харуулдан тандалтын тогтолцоонд суурилан КОВИД-19-ын тандальыг өргөжүүлэх түр заавар, ЭМС-ын 2020 оны А/583 тоот тушаал
Томуугийн цартахлын А(H1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай (ЭМС-ын 2010-375)
Томуугийн цартахлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний удирдамж (Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 10 сарын 29-ны өдрийн А/438 тоот тушаал)
Томуугийн цартахлын эсрэг вакцин тараах хуваарийг батлах тухай (2010.05.20-ны А/40)
Түр заавар батлах тухай, ЭМС-ын 2020 оны А/528 тоот
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар 2018-2019 оны томуугийн улирлыг угтуулан дархлаажуулах зөвлөмж
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай (ХӨСҮТ-ийн ерөнхий захирлын 2014 оны А/81)
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай(ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирлын 2015 оны 10 сарын 15-ны А-81 тоот тушаал)
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай(ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирлын А-81 тоот тушаал)
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай(ХӨСҮТ-н захирлын 2017 оны А/5 тоот тушаал)
Улирлын томуугийн эсрэг нэмэлт вакцинаар дархлаажуулах тухай. ХӨСҮТ-ийн захирлын 2020 оны А/164 тоот тушаал
Шадар сайдын тушаал, 2020 оны 11 сарын 11-ны 137 тоот
Шинэ коронавирүсийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай (ЭМС-ын 2020 оны 19 тоот албан даалгавар)