Мэдээ, мэдээлэл
COVID-19 буюу SARS- CoV -2 илрүүлэх шинжилгээний мэдээ
ХӨСҮТ-ийн Вирүс судлалын лабораторит 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 20 хүртэл хугацаанд COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноор аялсан болон тэндээс ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал нийт 1944 сорьц хүлээн авч шинжиллээ....

2020-03-20 16:05:09

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/03/13)
...

2020-03-13 16:08:59

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/03/05)
...

2020-03-05 19:49:16

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсад 2019/2020 томуугийн улиралд ялгасан томуугийн A(H3N2) вирүсийн удамзүйн шинж
2020 оны 1 дүгээр сард Улаанбаатар хот, Төв аймгаас цуглуулсан сорьцноос ялгасан томуугийн A(H3N2) вирүсийн A/Ulaanbaatar/62/2020 (Ass. Number: EPI1671784), A/Ulaanbaatar/AF26/2020 (Ass. Number: EPI1671783), A/Tuv/20/2020 (Ass. Number: EPI1671782) омгуудын HA генийн нүклеотидийн дарааллыг тогтоож GISAID генбанканд байр...

2020-02-28 15:29:29

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/27)
...

2020-02-27 11:07:40

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/13)
...

2020-02-14 09:43:53

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/10)
...

2020-02-10 16:49:29

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/07)
...

2020-02-07 14:58:14

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/05)
...

2020-02-05 11:46:21

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/03)
...

2020-02-03 11:57:42

Дэлгэрэнгүй ...