Мэдээ, мэдээлэл
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 17 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Лабораторит 2020 оны 4 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 26 хүртэл (17 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 104 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 1460 нийтдээ 1564 сорьцонд...

2020-04-29 11:09:18

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 16 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Вирүс Судлалын Лабораторит 2020 оны 4 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 19 хүртэл (16 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 81 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 983 нийтдээ ...

2020-04-22 15:20:02

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 15 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Вирүс Судлалын Лабораторит 2020 оны 4 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 12 хүртэл (15 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 120 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноор аялсан болон тэндээс ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын...

2020-04-21 10:21:55

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/04/20)
...

2020-04-21 10:19:42

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 14 ДЭХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Вирүс Судлалын Лабораторит 2020 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 05 хүртэл (14 дэхь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 118 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноор аялсан болон тэндээс ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлууды...

2020-04-08 10:42:33

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/04/06)
...

2020-04-06 17:15:46

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 13 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Вирүс судлалын лабораторит 2020 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 29 хүртэл (13 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 80 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноор аялсан болон тэндээс ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын...

2020-04-02 18:25:28

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/03/31)
...

2020-03-31 10:08:45

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (12 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГТ)
ХӨСҮТ-ийн Вирүс судлалын лабораторит 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 22 хүртэл (12 дахь долоо хоногт) хугацаанд COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноор аялсан болон тэндээс ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал нийт 991 сорьц хүлээн авч шинжлэхэд 9(0.9%) сорьцонд SARS-CoV-2 илэрсэн. ...

2020-03-26 17:45:22

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/03/24)
...

2020-03-24 20:42:44

Дэлгэрэнгүй ...