Мэдээ, мэдээлэл
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 28 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 7 дүгээр сарын 12 хүртэл (28 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 21 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 343...

2020-07-20 11:22:09

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/07/08)
...

2020-07-08 17:10:14

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 27 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 7 дүгээр сарын 5 хүртэл (27 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 22 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 226...

2020-07-08 12:49:01

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 26 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 6 дүгээр сарын 28 хүртэл (26 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 25 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 17...

2020-07-01 14:27:41

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/06/26)
...

2020-07-01 14:26:30

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 25 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 6 дүгээр сарын 21 хүртэл (25 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 26 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 26...

2020-06-25 11:32:44

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/06/17)
...

2020-06-18 11:07:53

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 24 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 6 дүгээр сарын 14 хүртэл (24 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 33 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 239...

2020-06-18 11:06:19

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/06/10)
...

2020-06-11 09:48:25

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 23 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 6 дугаар сарын 1-ны өдрөөс 6 дүгээр сарын 7 хүртэл (23 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 19 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 2275...

2020-06-10 10:23:02

Дэлгэрэнгүй ...