Мэдээ, мэдээлэл
Томуугийн эсрэг вакцины хамралтын мэдээ өгөх заавар
...

2020-10-02 16:45:46

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 38 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 09 дугаар сарын 14-ы өдрөөс 09 дугаар сарын 20 хүртэлх (38 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 23 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал ...

2020-09-30 17:57:46

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/09/15)
...

2020-09-16 10:03:46

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 37 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-13 хүртэлх (37 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 20 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 3330, нийт 3350 сорьцонд ...

2020-09-16 10:01:32

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 33 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, Дархан-Уул, Дорнод аймгийн лабораториудад 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 19 хүртэлх (33 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 20 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын х...

2020-09-03 11:37:57

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 30 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 7 дүгээр сарын 26 хүртэл (30 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 40 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 33...

2020-07-28 13:37:58

Дэлгэрэнгүй ...
Улирлын томуугийн эрсдэлт бүлгийн судалгаа авах тухай
...

2020-07-24 11:22:10

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/07/23)
...

2020-07-23 15:11:45

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 29 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ,ЗӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 7 дүгээр сарын 19 хүртэл (29 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 7 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 228...

2020-07-21 18:57:39

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/07/17)
...

2020-07-20 11:23:02

Дэлгэрэнгүй ...