ТҮЗ
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн уулзалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүд
Томуу, шинэ болон дахин сэргэн тархаж буй халдварын дэлхий дахины байдал О.Ариунтуяа, ДЭМБ-ын ажилтан сэдвээр 2016/2017 оны хүйтний улиралд АЗХХ-ын үеийн эмнэлгийн тусламжийн менежемент чиглэлээр ЭМЯ-наас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, цаашдын зорилт Я.Буянжаргал, ЭМЯ-ны Эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга тус сэдвээр ...

2017-09-03 11:42:32

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн 4 дүгээр уулзалтанд тавигдсан илтгэлүүд
Томуу болон шинэ дахин сэргэж байгаа халдварын дэлхий дахины нөхцөл байдал О.Ариунтуяа, ДЭМБ-ын ажилтан 2014/2015 оны томуугийн улирал дахь ТТӨ-ий эпидемиологи, үүсгэгчийн хөдлөлзүй Б.Дармаа, ХӨСҮТ, Вирүс судлалын лабораторийн эрхлэгч, АУ-ы доктор ХӨСҮТ, ТҮН-ийн ТТӨ-ий 7 хоног тутмын мэдээлэл, түүнийг орон нутагт ТТӨ-и...

2015-09-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТОМУУГИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗУРГАДУГААР ЗӨВЛӨЛГӨӨНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
Монгол улсын Засгийн газар, холбогдох мэргэжлийн албад, ялангуяа эрүүл мэндийн салбарынхны чин сэтгэлийн хичээл зүтгэлийн үрээр томуугийн энэ удаагийн цартахлыг харьцангуй хор хохирол багатай даван туулж байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж,...

2010-10-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн зургадугаар зөвлөгөөнд тавигдсан илтгэлүүд
Томуу өвчний дэлхий дахины байдал - Ж.Патрик, ДЭМБ, НДББ, 2009-2010 оны томуугийн цартахлын Монгол Улс дахь эпидемиологийн тандалтын дүн - А.Бурмаа, ХӨСҮТ...

2010-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн Үндэсний тавдугаар зөвлөлгөөний зөвлөмж
Томуугийн Үндэсний өмнөх зөвлөлгөөнүүдийн зөвлөмжүүд амжилттай хэрэгжиж байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж, дэлхий дахинд томуугийн A(H1N1)v вирүсийн халдвар цартахлын хэмжээнд хүрч улс орнуудын эрүүл мэндийн болон эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулж байгаа төдийгүй цаашид угсарсан давалгаа хэлбэрээр 2-3 жил...

2009-10-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн Үндэсний Тавдугаар Зөвлөлгөөнд тавигдсан илтгэлүүд
...

2009-10-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн Үндэсний Тавдугаар Зөвлөлгөөн болов
Онцгой Байдлын Ерөнхий Газраас Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Шувууны томуу, хүний томуугийн цартахалтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах” төсөл толгойлон зохион байгуулсан Томуугийн Үндэсний Тавдугаар Зөвлөлгөөн 2009 оны 10-р сарын 07-08-ний өдрүүдэд Чингис зочид буудлын хурлын танхимд амжилттай болж өндөрлөл...

2009-10-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн Үндэсний Гуравдугаар Зөвлөлгөөн амжилттай болж өндөрлөлөө
АНУ-ын Эрүүл мэнд, хүний үйлчилгээний яам, өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төв (ӨХСТ)-өөс санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж буй “Томуугийн тандалтын сүлжээ байгуулан хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Монгол улс гурав дахь удаагаа Томуугийн Үндэсний Зөвлөлгөөнийг 2007 оны 10-р сарын 11, 12-ны өдрүүдэд “Чингис хаан” зочид буудлын хурлын тан...

2009-02-10 11:49:54

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн Үндэсний Дөрөвдүгээр Зөвлөлгөөн амжилттай болж өндөрлөлөө
АНУ-ын Эрүүл мэнд, хүний үйлчилгээний яам, өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төв (ӨХСТ)-өөс санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж буй “Томуугийн тандалтын сүлжээ байгуулан хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Монгол улс дөрөв дэх удаагаа Томуугийн Үндэсний Зөвлөлгөөнийг 2008 оны 10-р сарын 9, 10-ны өдрүүдэд Төрийн Ордны Их танхимд амжилттай зохион...

2009-01-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн Үндэсний Дөрөвдүгээр Зөвлөлгөөний Зөвлөмж
Томуугийн үндэсний дөрөвдүгээр зөвлөлгөөнд оролцогсод бид: - Томуугийн үндэсний нэг, хоёр, гуравдугаар зөвлөлгөөний зөвлөмжүүдэд тусгагдсан гол заалтууд үндсэндээ хэрэгжиж байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж, - Томуугийн цартахлын үед бий болох эрсдлийн үнэлгээ, түүнд шаардагдах нөөцийн бэлтгэл хангалтгүй байг...

2009-01-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...