Цартахлын бэлэн байдал
Томуугийн цартахлын бэлэн байдал (ТЦББ)-ын өмнөх үнэлгээнүүдийн тухай танилцуулга
Томуугийн цартахлын бэлэн байдал (ТЦББ)-ын өмнөх үнэлгээнүүдийн тухай танилцуулга, П.Нямдаваа...

2012-09-14 17:21:30

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг үнэлэх зөвлөлгөөн уулзалт, ярилцлаганд тавигдсан илтгэлүүд
Томуугийн цартахлын бэлэн байдал: Томуугийн вирүсийн омог солилцох, вакцин хүртэх боломж болон бусад өгөөж, Dr. Жефри Партридж, ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун Бүс ...

2012-02-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТОМУУГИЙН ЦАРТАХЛЫН 5-6 ДУГААР ҮЕ ШАТ БҮРД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
5–6 дугаар (халдвар тархалтын) үе шатанд сэргийлэхээс хариу арга хэмжээ авахад дэлхий нийтээр шилжинэ. Эдгээр үе шатанд зөвлөмж болгож буй арга хэмжээнүүд нь тархалтаас нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад чиглэнэ....

2009-06-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТЦББ-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс
Улаанбаатар хотын ТТЦ-ийн 2008 оны 4-р улирал, 2009 оны 1-р улирлын ажил дүгнэх семнарт тавигдсан илтгэл...

2009-06-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн A(H1N1)swl вирүсийн дэлхий дахины тархалт
Улаанбаатар хотын ТТЦ-ийн 2008 оны 4-р улирал, 2009 оны 1-р улирлын ажил дүгнэх семнарт тавигдсан илтгэл - Томуугийн A(H1N1)swl вирүсийн дэлхий дахины тархалт П.Нямдаваа ХӨСҮТ, Томуугийн Үндэсний Төвийн зөвлөх ...

2009-06-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТЦББ-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс
Улаанбаатар хотын ТТЦ-ийн 2008 оны 4-р улирал, 2009 оны 1-р улирлын ажил дүгнэх семнарт тавигдсан илтгэл ТЦББ-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс Б.Дармаа ХӨСҮТ, Вирүс судлалын лабораторийн эрхлэгч ...

2009-06-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг хангахад Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх 39 төрлийн арга хэмжээ
ДЭМБ-ын шинжээчид дэлхий нийтийг хамарсан томуугийн ээлжит цар тахал 1968 оноос хойшхи аль ч хугацаанд байгаагүйгээр ойртож байгааг итгэлтэйгээр мэдэгдэж байна....

2009-05-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын хэмжээнд "Томуугийн цартахлын бэлэн байдлын үнэлгээ" хийсэн нэгдсэн тайлан
...

2009-05-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн цартахлын үе шат
...

2009-04-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг хангахад анхаарах асуудал Цуврал № 1
Томуугийн цартахал- Томуугийн өвчлөл дэлхий дахиныг хамран өндөр хурдтай тархан дэлгэрэхийг хэлнэ. Томуугийн цартахал 10-50 жилд дунджаар 30 жилд 1 удаа тохиолддог ховор үзэгдэл. Дэлхий нийтийг хамарсан томуугийн цартахал 16 дугаар зуунаас тэмдэглэгдсэн бөгөөд сүүлийн 400 жилд 31 удаагийн цартахал бүртгэгдсэн байна. ...

2009-01-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...