Хүүхдийн дархлааг хэрхэн дэмжих талаархи зөвөлгөө, У.Цэвэгмид