ТОМУУ ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР