Хууль, эрхзүйн актууд
Нэр Хавсаргасан файл
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай (Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/395 тоот тушаал
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай албан даалгавар (2010.05.19-ны 1б/1902)
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай(аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, боловсролын газарт)
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай(ХӨСҮТ захирлын 2017 оны 7/1154 тоот)
Интернэтэд суурилсан томуугийн мэдээллийн систем нэвтрүүлэх тухай(ХӨСҮТ захирлын 2010.9.13-ны А/67)
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ (2009 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр дугаар 104)
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ: НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ (2009 оны 10 сарын 30 өдөр)
Томуу томуу төст өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай(ЭМС-ын 2011 оны 18 тоот тушаал)
Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын тогтолцоог өргөцүүлэх тухай (ЭМС-ын 2014-358)
Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын тогтолцоог өргөцүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 27 ны өдрийн 358 тоот тушаал
Томуугийн А(H1N1) вирүсийн халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай (2010 оны 1 сарын 7-ны А/2)
Томуугийн цартахлын А(H1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай (ЭМС-ын 2010-375)
Томуугийн цартахлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний удирдамж (Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 10 сарын 29-ны өдрийн А/438 тоот тушаал)
Томуугийн цартахлын эсрэг вакцин тараах хуваарийг батлах тухай (2010.05.20-ны А/40)
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар 2018-2019 оны томуугийн улирлыг угтуулан дархлаажуулах зөвлөмж
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай (ХӨСҮТ-ийн ерөнхий захирлын 2014 оны А/81)
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай(ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирлын 2015 оны 10 сарын 15-ны А-81 тоот тушаал)
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай(ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирлын А-81 тоот тушаал)
Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай(ХӨСҮТ-н захирлын 2017 оны А/5 тоот тушаал)
ЭМЯ-наас гарсан албан даалгавар /2012-10-25/
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ (2009.11.23-ний 396, 426) Дархлаажуулах төлөвлөгөө батлах тухай
Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 323 тоот тушаал