Амьсгалын замын цочмог халууралт өвчин
(acute febrile respiratory disease) 
ICD-9 461-466; 480; ICD-10 J01-J06; J12 (Стрептококкт фарингитаас бусад)
 
халуурах, ханиах, амьсгал давчдах ба ходоод гэдэсний хямралтай хүүхдүүдэд бие хөрөх, толгой өвдөх, бие өвдөх зэрэг нэг ба түүнээс дээш системийн урвал өгдөг амьсгалын замын вирүст халдварын өвчлөл юм. Ринит, фарингит ба тонзиллит, ларингит, ларинготрахейт, бронхит, бронхиолит, пневмонит ба пневмони зэрэг шинж тэмдэгтэй хавсран буюу дангаар амьсгалын замын янз бүрийн хэсэгт шинж тэмдэг илэрч болно. Мөн коньюнктивит хавсран илэрч болно. Шинж тэмдэг ба өвдөлт ихэвчлэн 2-5 хоногийн дотор хүндрэл өгөлгүй арилах боловч халдвар нь бактерийн синусит, отит, ба ховор тохиолдолд бактерийн гаралтай уушгины хатгаагаар хүндэрч болно. Хүндрэлийн үед өөрчлөгдөөгүй л бол цусны цагаан цогцосын тоо ба амьсгалын замын хэвийн бактерийн хэмжээ хэвийн хэмжээнээс хэтрэхгүй. Бага насны хүүхдүүдэд уушгины хатгаа, сепсис ба менингитийг ялгахад бэрхшээлтэй байдаг. Өвөрмөц оношилгоо нь халдвар үүсгэгчийг амьсгалын замын сорьцоос тохирох эдийн ба эсийн өсгөвөрт ялгах, вирүсийн эсрэгтөрөгчийг хамар залгиурын эст флюоресцент будаг, ФХУ ба Радиоиммуны аргаар илрүүлэх, хос ийлдсэнд эсрэгбиеийг, тодорхойлох зэрэг аргуудад үндэслэнэ.
 
ХӨХЛ 18: 22