Амьсгалын замын вирүст цочмог халдвар [томууг оруулахгүйгээр]
(respiratory disease, acute viral [excluding influenza])
(Вирүст цочмог ринит, фарингит, ларингит)
 
Одоогоор мэдэгдэж байгаа буюу вирүсийн гаралтай хэмээн таамаглаж буй амьсгалын замын цочмог олон өвчлөлийг бүлэглэн энд авч үзлээ. Эмнэл зүйн хувьд амьсгалын дээд замын халдвар нь (эпиглотоос дээш) цочмог вирүсийн ринит, эсвэл цочмог вирүсийн фарингит ба амьсгалын доод замын халдвар (эпиглотоос доош) вирүсийн цочмог трахеобронхит, бронхит, бронхиолит, эсвэл бусад вирүсийн цочмог пневмони гэж тодорхойлж болно. Амьсгалын замын эдгээр өвчлөл нь амьсгалын замын олон төрлийн өвчлөлийг үүсгэж хүүхэд ба насанд хүрэгсдийн дунд үүсгэгчээрээ ялгаатай байдаг. Мэдэгдэж байгаа халдвар үүсгэгчээр үүссэн өвчин нь халдвар дамжих зам, эх уурхай зэрэг эпидемологийн олон нийтлэг шинж чанартай байна. Олон зүйл вирүсүүд амьсгалын замын аль ч хэсгийг өвчлүүлэх ба зарим нь тодорхой хэсгийг сонгон гэмтээдэг байна. Зарим вирүс бактерийн халдвараар хүндрэх нөхцөл бүрдүүлнэ. Амьсгалын замын цочмог өвчлөл ба эндэгдэл хүүхдэд түгээмэл тохиолдоно. Насанд хүрэгсэдэд өргөн тархах нь хөдөлмөрийн чадвар алдуулан улмаар эдийн засгийн алдагдалд оруулдаг нь амьсгалын замын өвчлөлийг эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал болгож байна. Бүлгээр нь авч үзвэл амьсгалын замын цочмог өвчлөл нь ямар ч халдварт өвчнөөс илүү эндэгдэлд хүргэдэг байна.
 
ХӨХЛ 18: 19-20