Халдвар авсан бодьгал (infected individual)
Халдвар авсны дараа халдвар үүсгэгчийг биедээ агуулсаар буй хүн буюу амьтан. Биед нь буй халдвар үүсгэгч халдварыг цааш дамжуулан тараах чадвартай байгаа бол уг бодьгалыг халдвартай (infectious) хэмээнэ.
 
ХӨХЛ 18: 741