Балантидиaз (Balantidiasis)
Эгэл биетнээр үүсгэгддэг бүдүүн гэдэсний халдварт өвчин. Суулгалт болон цусан суулга явагдаж, хэвлийгээр хатгаж өвдөх, хий дүлэх, нусгайрах, огиулах шинж тэмдгүүд хавсарна. Амёбоор үүсгэгддэг цусан суулгатай туйлын ижил хэв шинж илрэх боловч суулгац илүү цус алдалттай, мөөгөнцөртэй бөгөөд идээ бээр багатай байдаг. Хэвлий болон бэлгийн эрхтний тогтолцоог хамран гэмтээх тохиолдол ховор. Balantidium coli организмын цист болон трофоцойтыг шинэхэн ялгадаснаас шууд илрүүлэх, эсвэл зигмойдоскоп багажаар авсан дээжнээс трофоцойт илрүүлэх замаар онош тавина.
 
ХӨХЛ 18: 45-46