Ангиостронгилёз (Аngiostrongyliasis)
(Эозинофилт менингоэнцефалит, Эозинофилт менингит)
 
Тархины зөөлөн хальсыг илүүтэй гэмтээдэг нематод хорхойн өвчин. Өвчний эхлэл шинж тэмдэггүй, эсвэл шинж тэмдэг багатай, ихэнхдээ толгой маш хүчтэй өвдөх, хүзүү, нуруу хөших, мэдрэхүйн янз бүрийн өөрчлөлт зэргээр илэрнэ. Богино хугацаанд нүүрний саажилт илрэх нь өвчтөний 5%-д тохиолдоно. Бага зэрэг халуурч болно. Шимэгч нугасны ус, нүдэнд олддог. Нугасны усанд эозинофилийн агууламж 20%-иас илүү, плеоцитоз, цусанд эозинофил ихэсдэггүй боловч 82%-д хүрч болно. Өвчин хэд хоногоос хэдэн сар үргэлжилж болно. Нас барах тохиолдол ховор. Ялган оношилгоог тархины цистицеркоз, парагонимиаз, эхинококкоз, гнатостомиаз, сүрьеэ, кокцидын буюу асептик менингит, мэдрэлийн тэмбүүтэй хийнэ. 
 
Нугасны усанд эозинофил олдож, өвчний түүхэнд ялангуяа нутагшмал тархалттай газар нутагт түүхий нялцгай биетэн идсэн гэж мэдүүлсэн бол оношийг алгуур тавьж болно. Иммун оношилгооны аргуудаар урьдчилсан онош тавьж, нугасны усанд буюу задлан шинжилгээгээр нематод хорхойг илрүүлвэл оношийг батална.
 
ХӨХЛ 18: 30-31