Тодорхойлолтууд
Нэр
А бүлгийн (ветта цус задлагч) стрептококкоор сэдээгдэх стрептококкт өвчнүүд
Анисакиоз (Anisakiasis)
Амёбиоз (amoebiosis) ICD-9 006; ICD-10 A-06
Амьсгалын замын вирүст цочмог халдвар [томууг оруулахгүйгээр]
Амьсгалын замын цочмог халууралт өвчин
Амьсгалын цочмог халтай хам шинж
Ангиостронгилёз (Аngiostrongyliasis)
Актиномикоз (actinomycosis)
Аскариаз (Ascariasis)
Аспергиллоз (Aspergillosis)
Бага насны хүүхдийн стрептококкт кариес (dental caries of early childhood, streptococcal) ICD-9 521.0; ICD-10 K02 (Угжны кариес, Угжаар дамжсан шүд хорхойтохуй)
Балантидиaз (Balantidiasis)
Боом (Anthrax) (Хорт мундас, Хорт хаван, Сибирь яр,Ноос ялгагчийн өвчин, Хог түүгчийн өвчин)
Бластомикоз (Blastomycosis) (Умард америкийн бластомикоз, Жилхристийн өвчин)
Бартонеллёз (Bartonellosis) (Орояа чичрэг, Перүгийн үүт үрэвсэл)
Вирүст цочмог ринит (acute viral rhinitis) commoncolp ICD-9 460; ICD-10 J00 (Хамрын ханиад, шуухинаа, ринит)
Гэдэсний ангиостронгилёз (Abdominal angiostrongyliasis)
Дархан бодгаль (immune individual)
Дархлаа (immunity)
Зооноз [халдвар] (zoonosis)
Иж Балнад (Paratyphoid fever)
Йод (iodine; I2)
Мэдрэг (susceptible)
Нас баралт (mortality rate)
Нутагшмал (endemic)
Нууц үе (incubation period)
Нян тээгч (carrier)
Нянгийн бохирдол (contamination or pollution)
Нянгийн хоруу чанар (virulence)
Нярайн B бүлгийн стрептококкт үжил (group b streptococcal sepsis of the newborn) icd-9 771.8; p36.0
Өвчний тандалт (surveillance of disease)
Өвчнийг мэдээлэх (report of a disease)
Эрүүл мэндийн боловсрол буюу эмнэлэг-гэгээрлийн сурталчилгаа (health or public health education)
Эмнэлзүйн илрэлгүй халдвар (inapparent, or asymtomatic, or subclinical, or occult infection)
Эмнэлгээс хамааралт буюу эмнэлгийн дотоод халдвар (nosocomial or hospital-acquired infection)
Хөл хорио (quarantine)
Эмгэгтөрөх чадвар (patogenicity)
Эзэн (host)
Хувийн эрүүл ахуй (personal hygiene)
Халдварын эх уурхай (source of infection)
Халдвартай байх үе (period of communicability)
Тохиолдол-нас баралтын харьцаа (case-fatality rate)
Халдварт өвчин (communicable disease or infectious disease)
ТОМУУ (INFLUENZA)
Халдваргүйтгэл (disinfection)
Халдвар авсан бодьгал (infected individual)
Тахал(т тархалт) (epidemic)
Халдвар (infection)
Тархалт (prevalence)
Сэжигтэй [тохиолдол] (suspect)