Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 50 дах 7 хоног (2017 оны 12 сарын 11-17 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-12-21 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 49 дах 7 хоног (2017 оны 12 сарын 4-10 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-12-14 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 48 дах 7 хоног (2017 оны 11 сарын 27-12 сарын 3 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-12-07 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 47 дах 7 хоног (2017 оны 11 сарын 20-26 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-11-29 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 46 дах 7 хоног (2017 оны 11 сарын 13-19 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-11-23 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 45 дах 7 хоног (2017 оны 11 сарын 6-12 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-11-15 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 44 дах 7 хоног (2017 оны 10 сарын 30-11 сарын 5 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-11-08 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 43 дах 7 хоног (2017 оны 10 сарын 23-29 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-11-02 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 42 дах 7 хоног (2017 оны 10 сарын 16-22 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-10-26 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2017 оны 41 дах 7 хоног (2017 оны 10 сарын 9-15 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2017-10-18 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...