Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 50 дах 7 хоног (2016 оны 12 сарын 12-18 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-12-22 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 49 дах 7 хоног (2016 оны 12 сарын 5-11 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-12-14 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 48 дах 7 хоног (2016 оны 11 сарын 28-12 сарын 4 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-12-07 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 47 дах 7 хоног (2016 оны 11 сарын 21-27 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-12-04 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 46 дах 7 хоног (2016 оны 11 сарын 14-20 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-11-23 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 45 дах 7 хоног (2016 оны 11 сарын 7-13 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-11-16 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 44 дах 7 хоног (2016 оны 10 сарын 31-11 сарын 6 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-11-09 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 43 дах 7 хоног (2016 оны 10 сарын 24-30 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-11-02 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 42 дах 7 хоног (2016 оны 10 сарын 17-23 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-10-27 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2016 оны 41 дэх 7 хоног (2016 оны 10 сарын 10-16 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2016-10-19 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...