Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 51 дэх 7 хоног (2015 оны 12 сарын 14-20 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-12-24 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 50 дах 7 хоног (2015 оны 12 сарын 7-13 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-12-20 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 49 дах 7 хоног (2015 оны 11 сарын 30-12 сарын 6 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-12-10 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 48 дах 7 хоног (2015 оны 11 сарын 23-29 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-12-03 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 47 дах 7 хоног (2015 оны 11 сарын 16-22 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-11-25 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 46 дах 7 хоног (2015 оны 11 сарын 9-15 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-11-18 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 45 дах 7 хоног (2015 оны 11 сарын 2-8 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-11-13 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 44 дэх 7 хоног (2015 оны 10 сарын 26-11 сарын 1 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-11-05 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 43 дах 7 хоног (2015 оны 10 сарын 19-25 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-10-28 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2015 оны 42 дах 7 хоног (2015 оны 10 сарын 12-18 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2015-10-21 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...