Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 51 дэх 7 хоног (2014 оны 12 сарын 15-21 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-12-25 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 50 дах 7 хоног (2014 оны 12 сарын 8-14 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-12-16 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 49 дэх 7 хоног (2014 оны 12 сарын 1-7 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-12-11 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 48 дах 7 хоног (2014 оны 11 сарын 24-30 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-12-10 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 47 дах 7 хоног (2014 оны 11 сарын 17-23 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-12-09 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 46 дах 7 хоног (2014 оны 11 сарын 10-16 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-11-21 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 45 дах 7 хоног (2014 оны 11 сарын 3-9 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-11-13 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 44 дэх 7 хоног (2014 оны 10 сарын 27-11 сарын 2 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-11-09 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 43 дах 7 хоног (2014 оны 10 сарын 20-26 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-10-28 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2014 оны 42 дах 7 хоног (2014 оны 10 сарын 13-19 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2014-10-26 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...