Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 51 дэх 7 хоног (2013 оны 12 сарын 16-22 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-12-24 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 50 дах 7 хоног (2013 оны 12 сарын 9-15 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-12-17 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 49 дэх 7 хоног (2013 оны 12 сарын 2-8 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-12-12 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 48 дах 7 хоног (2013 оны 11 сарын 25-12 сарын 1 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-12-03 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 47 дах 7 хоног (2013 оны 11 сарын 18-24 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-11-26 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 46 дах 7 хоног (2013 оны 11 сарын 11-17 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-11-19 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 45 дах 7 хоног (2013 оны 11 сарын 4-10 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-11-13 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 44 дэх 7 хоног (2013 оны 10 сарын 28-11 сарын 3 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-11-06 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 43 дах 7 хоног (2013 оны 10 сарын 21-27 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-10-28 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2013 оны 42 дах 7 хоног (2013 оны 10 сарын 14-20 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2013-10-22 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...