Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 51 дахь 7 хоног (2012 оны 12 сарын 17-23 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-12-26 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 50 дахь 7 хоног (2012 оны 12 сарын 10-16 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-12-20 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 49 дэхь 7 хоног (2012 оны 12 сарын 3-9 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-12-12 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 48 дахь 7 хоног (2012 оны 11 сарын 26-12 сарын 2 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-12-05 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 47 дахь 7 хоног (2012 оны 11 сарын 19-25 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-11-28 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 46 дахь 7 хоног (2012 оны 11 сарын 12-18 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-11-22 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 45 дахь 7 хоног (2012 оны 11 сарын 5-11 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-11-14 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 44 дэхь 7 хоног (2012 оны 10 сарын 29-11 сарын 4 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-11-08 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 43 дахь 7 хоног (2012 оны 10 сарын 22-28 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-11-03 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2012 оны 42 дахь 7 хоног (2012 оны 10 сарын 15-21 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2012-10-24 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...