Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2009 оны 2 дахь 7 хоног
graph-2-2009-02.png
...

2009-01-20 03:08:04

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ

0108-2008-10000.png

...

2009-01-08 05:16:06

Дэлгэрэнгүй ...
Гадаад мэдээ 53

FLUNET-ийн мэдээ
2009-1-8

Хятад: Government Virus Unit-ийн мэдээгээр 52 дахь 7 хоногт ТТӨ-ний алаг цоог өвчлөл бүртгэгдэж байна. Энэ 7 хоногт 10 вирүс илрүүлж ялгасны 4 нь A(H1), 3 нь A(H3), 2 нь В ямагата, 1 нь В викториа төст омгийн  вирүс байна.
Government ...

2009-01-08 04:55:42

Дэлгэрэнгүй ...