Тандалтын мэдээ - 2009 оны 51 дахь 7 хоног (12 сарын 14-20 хүртэл)

Зураг 1.2 Амбулаторийн өвчтөнөөс шинжилсэн сорьц, илэрсэн вирүс


Зураг 1.3 ТТӨ-ний өвчлөл 10000 хүн амд


Зураг 1.4 Амбулаториор эмчид хандагсадын дотор ТТӨ-ний тархалт (%-аар)


Зураг 1.5 ТТӨ-ний өвчлөл, насны бүлгээр

Зураг 1.6 Пневмонитой хэвтсэн өвчтөний хөдлөлзүй (эмнэлэгт суурилсан тандалтын 16 нэгжийн дүнгээр)

Зураг 1.7 Пневмонитой хэвтсэн өвчтөнөөс шинжилсэн сорьц, илэрсэн вирүс

2. Улаанбаатар хотын хэмжээнд


Зураг 2.1 Бүртгэгдсэн ТТӨ-ний өвчлөл


Зураг 2.2 Амбулаторийн өвчтөнөөс шинжилсэн сорьц, илэрсэн вирүс
 


Зураг 2.3 ТТӨ-ний тархалт 10000 хүн амд
 


Зураг 2.4 Амбулаториор эмчид хандагсадын дотор ТТӨ-ний тархалт (%-аар)
 


Зураг 2.6 Пневмонитой хэвтсэн өвчтөний хөдлөлзүй (эмнэлэгт суурилсан тандалтын 7 нэгжийн дүнгээр)
 


Зураг 2.7 Пневмонитой хэвтсэн өвчтөнөөс шинжилсэн сорьц, илэрсэн вирүс
НИЙТЭЛСЭН: 2009-12-22 11:00:00