Тандалтын мэдээ - 2009 оны 43 дахь 7 хоног (10 сарын 19-25 хүртэл)

Зураг 1.2 Шинжилсэн сорьц, илэрсэн вирүс


Зураг 1.3 ТТӨ-ний өвчлөл 10000 хүн амд
 


Зураг 1.4 Амбулаториор эмчид хандагсадын дотор ТТӨ-ний тархалт (%-аар)

2. Улаанбаатар хотын хэмжээнд


Зураг 2.1 Бүртгэгдсэн ТТӨ-ний өвчлөл


Зураг 2.2 Шинжилсэн сорьц, илэрсэн вирүс


Зураг 2.3 ТТӨ-ний тархалт 10000 хүн амд


Зураг 2.4 ТТӨ-ний тархалт

НИЙТЭЛСЭН: 2009-10-27 11:00:00