Томуугийн тандалтын мэдээ
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 23 дах 7 хоног (2018 оны 6 сарын 4 - 10 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-06-15 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 18 дах 7 хоног (2018 оны 4 сарын 30 - 5 сарын 6 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-05-13 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 17 дах 7 хоног (2018 оны 4 сарын 23-29 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-05-03 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 16 дах 7 хоног (2018 оны 4 сарын 16-22 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-04-24 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 12 дах 7 хоног (2018 оны 3 сарын 19-25 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-04-01 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 11 дах 7 хоног (2018 оны 3 сарын 12-18 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-03-23 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 10 дах 7 хоног (2018 оны 3 сарын 5-11 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-03-21 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 9 дах 7 хоног (2018 оны 2 сарын 26-3 сарын 4 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-03-08 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 7 дах 7 хоног (2018 оны 2 сарын 12-18 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-02-25 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тандалтын мэдээ - 2018 оны 6 дах 7 хоног (2018 оны 2 сарын 5-11 хүртэл)

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

...

2018-02-18 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...