Улаанбаатар хотын ХТЦ-ын цэгүүдийн 2008 оны 2-3-р улирлын тайлангийн сургалт

Улаанбаатар хотын ХТЦ-ын цэгүүдийн 2008 оны 2-3-р улирлын тайлангийн сургалт/зөвлөлгөөн 2008 оны 12-р сарын 25-ны өдөр ХӨСҮТ-ийн Хурлын тэнхимд болж өндөрлөв. Сургалт семинарт Улаанбаатар хот, Бага-нуур дүүргийн нийт 22 өрхийн эмнэлэг, Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, ХӨСҮТ, ЭНЭШТ-ийн нийт 119 эмч ажилчид оролцож уулзалт сургалт амжилтай явагдав.

0108-02.jpg

0108-03.jpg

0108-04.jpg

0108-05.jpg

0108-06.jpg

0108-07.jpg

0108-09.jpg

0108-10.jpg

0108-11.jpg

0108-12.jpg

0108-13.jpg

НИЙТЭЛСЭН: 2009-01-29 22:50:44