Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн уулзалт, семинар