Мэдээ, мэдээлэл
Шувууны томуу A(H5)-гаар үүсгэгдсэн хүний өвчлөл Эквадор улсад бүртгэгдлээ.
Нөхцөл байдлын тухай 2023 оны 1-р сарын 9-ний өдөр Эквадорын ОУЭМД-ийн Үндэсний зохицуулагч байгууллагаас (NFP) шувууны томуугийн A(H5) вирүсийн халдварынхүний тохиолдлыг ДЭМБ-д мэдээлсэн байна. Энэ тохиолдлыг амьсгалын замын цочмог халдварын (SARI) харуулдан тандалтаар илрүүлсэн бөгөөд Томуугийн үндэсний төв (NIC), б...

2023-01-25 17:10:28

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭМБ-аас амны хаалт, эмчилгээ, өвчтөнд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаарх Ковид-19 халдварын удирдамжид оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд
ДЭМБ олон нийтийн орчинд амны хаалт зүүх, Ковид-19 халдварын эмчилгээ, эмнэлзүйн менежментийн удирдамжаа шинэчиллээ. Энэ нь хамгийн сүүлийн үеийн нотлох баримт болон тархвар зүйн өөрчлөлтүүдийг тооцоолон, удирдамж боловсруулдаг, бие даасан, олон улсын шинжээчдээс бүрдсэн багуудтай хамтран ажиллаж, энэ төрлийн материалу...

2023-01-24 15:20:04

Дэлгэрэнгүй ...
ТОМУУ ТТӨ БОЛОН SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 1 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ, Ховд аймаг, Дархан-Уул, Орхон аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Завхан аймаг, Өвөрхангай аймаг, Архангай аймаг, Өмнөговь аймаг, баян-Өлгий аймаг, Дундговь аймаг лабораториудад 2023 оны 01 сарын 02-08 хүртэлх (1 дэх долоо хоногт) хугацаанд Улаанбаатар хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 226 с...

2023-01-12 14:39:55

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах бүсчилсэн сургалтыг томуугийн харуулдан тандалтын 278 эмч, мэргэжилтэнг хамруулан Өвөрхангай, Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Завхан, Сүхбаатар аймаг, Улаанбаатар хотод тус тус зохион бай
Томуугийн харуулдан тандалтын тогтолцоо нь Монгол улсын хэмжээнд томуу, томуу, төст өвчин, амьсгалын замын цочмог хүнд халдвар, коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархварзүй, вирус судлалын тандалтыг тогтмол хийх, шийдвэр гаргагч нарыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүү...

2023-01-12 14:30:24

Дэлгэрэнгүй ...
Шувууны томуугийн А(H5N1) вирусийн 2.3.4.4b дэд хэвшинжийн тархалтын байдалд хийсэн эрсдэлийн үнэлгээний дүн
Үндэслэл: Өндөр хоруу чанартай шувууны томуугийн А(H5N1) вирусийн 2.3.4.4b дэд хэвшинж өмнө нь орчилд байсан A(H5Nx) вирусээс гаралтай ба 2020 онд Ази, Европ, Африкийн улс орнуудын нүүдлийн шувуудын дунд давамгайлан орчилд байв. Тус вирус нь нүүдлийн болон тэжээвэр шувуудын дунд томоохон дэгдэлтийг үүсгэж, шувууд үй ол...

2023-01-10 12:50:38

Дэлгэрэнгүй ...
ТОМУУ ТТӨ БОЛОН SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 52 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ, Ховд аймаг, Дархан-Уул, Орхон аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Хэнтий аймаг, Өмнөговь аймаг, баян-Өлгий аймаг, Дорнод аймаг, Төв аймаг, Сүхбаатар аймаг, Дундговь аймаг, булган аймаг, Хатанбулаг сум, Замын-Үүд сум, Дорноговь аймаг лабораториудад 2022 оны 12 сарын 26-2023 оны 01 сарын 01 хүртэлх (52 дахь долоо хоногт) хугаца...

2023-01-04 08:58:17

Дэлгэрэнгүй ...
Улирлын томуугийн A(H1N1)pdm09 вирус, түүний идэвхжил
Улирлын томуугийн A(H1N1)pdm09 вирус нь амьсгалын дээд болон доод замын халдварт өвчнийг үүсгэх ба нус гоожих, жихүүдэс хүрэх, халуурах, хоолны дуршил буурах зэрэг эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд илэрч уушгины хатгаагаар хүндэрдэг байна. A(H1N1)pdm09 вирусын халдварын нууц үеийн хугацаа 1-4 хоног ба ихэнх хүмүүст дунджаар 2 х...

2023-01-03 09:39:17

Дэлгэрэнгүй ...
ТТӨ БОЛОН SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 51 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ, Ховд аймаг, Дархан-Уул, Орхон аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Дорноговь аймаг лабораториудад 2022 оны 12 сарын 19-25 хүртэлх (51 дэх долоо хоногт) хугацаанд Улаанбаатар хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 92 сорьц, гадаадад зорчих болон дотоодын нийт 904 сорьцонд SARS-CoV-2 илрүүлэх бодит ...

2022-12-28 17:22:02

Дэлгэрэнгүй ...
Улирлын томуугийн В вирус, түүний идэвхжил
Манай улсын хувьд 46 дугаар долоо хоногийн байдлаар томуугийн В вирус орчилд орсон байна. Дэлхий дахинд томуугийн вирусийн идэвхжил нэмэгдэж байна. Өмнөд болон Төв Америк, Европ, Зүүн болон Өмнөд Азин улс орнуудад томуугийн A(H3N2) вирус давамгайлж байгаа бол Төв Ази, Казахстан зэрэг орнуудад томуугийн В вирус, Африк,...

2022-12-10 09:53:24

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах бүсчилсэн сургалтыг Өвөрхангай аймагт зохион байгуулж байна.
Томуугийн харуулдан тандалтын тогтолцоо нь Монгол улсын хэмжээнд томуу, томуу, төст өвчин, амьсгалын замын цочмог хүнд халдвар, коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархварзүй, вирус судлалын тандалтыг тогтмол хийх, шийдвэр гаргагч нарыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүү...

2022-12-10 09:48:59

Дэлгэрэнгүй ...