Мэдээ, мэдээлэл
Монгол улсад 2019/2020 томуугийн улиралд ялгасан томуугийн A(H3N2) вирүсийн удамзүйн шинж
2020 оны 1 дүгээр сард Улаанбаатар хот, Төв аймгаас цуглуулсан сорьцноос ялгасан томуугийн A(H3N2) вирүсийн A/Ulaanbaatar/62/2020 (Ass. Number: EPI1671784), A/Ulaanbaatar/AF26/2020 (Ass. Number: EPI1671783), A/Tuv/20/2020 (Ass. Number: EPI1671782) омгуудын HA генийн нүклеотидийн дарааллыг тогтоож GISAID генбанканд байр...

2020-02-28 15:29:29

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/27)
...

2020-02-27 11:07:40

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/13)
...

2020-02-14 09:43:53

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/10)
...

2020-02-10 16:49:29

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/07)
...

2020-02-07 14:58:14

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/05)
...

2020-02-05 11:46:21

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/02/03)
...

2020-02-03 11:57:42

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/01/31)
...

2020-01-31 10:52:47

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/01/30)
...

2020-01-30 16:59:54

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэ коронавирүст (2019-nCoV) халдварын талаарх нөхцөл байдлын мэдээлэл (2020/01/29)
...

2020-01-29 22:51:13

Дэлгэрэнгүй ...