Мэдээ, мэдээлэл
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай(аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, боловсролын газарт)
...

2016-09-21 21:18:03

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭМБ: Томуугийн 2 долоо хоног тутам шинэчлэгддэг мэдээ: №272

Дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагасын сэрүүн бүсийн улс орнууд болох Өмнөд Америк болон Африк, Номхон далайн улсуудад сүүлийн долоо хоногт томуугийн идэвхжил тогтвортой нэмэгдсэн байна. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын сэрүүн бүсийн улс орнуудад томуугийн идэвхжил улирал хоорондын түвшинд б...

2016-09-21 20:12:43

Дэлгэрэнгүй ...
Хятад улсад шувууны томуугийн A(H5N6) вирүсийн хүний халдвар бүртгэгджээ

2016 оны 8 дугаар сарын 11-ны өдөр Хятад улсын Эрүүл мэнд, Гэр бүл төлөвлөлтийн үндэсний хорооноос ДЭМБ-д лабораториор баталгаажсан шувууны томуугийн A(H7N9) вирүсийн хүний халдварын 5 тохиолдол, 1 нас баралтыг мэдээллээ.

Тохиолдлын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Өвчний шинж тэмдэ...

2016-08-21 21:05:50

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭМБ: Томуугийн 2 долоо хоног тутам шинэчлэгддэг мэдээ: №266

Дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагасын сэрүүн бүсийн улс орнууд болох Өмнөд Америк болон Африкт сүүлийн долоо хоногт томуугийн идэвхжил тогтвортой нэмэгдсэн бол Номхон далайн улсуудад бага түвшинд байна. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын сэрүүн бүсийн улс орнуудад томуугийн идэвхжил үргэлжлэн...

2016-07-06 19:59:03

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн мал, амьтны дундах томуугийн өвчлөл

Үнэлгээний тойм, 2016 оны 5 дугаар сарын 9-нөөс 6 дугаар сарын 13

Шувууны томуугийн А(H5) вирүсийн хүний халдвар

Одоогийн нөхцөл байдал:

ДЭМБ-д сүүлд шинэчлэгдсэн мэдээнээ...

2016-07-05 00:57:43

Дэлгэрэнгүй ...
Мэизуо хотод шувууны томуугийн H9N2 вирүсийн хүний халдвар бүртгэгджээ

Гуандун мужийн Эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлтийн хорооноос 6 дугаар сарын 18-нд шувууны томуугийн H9N2 вирүсийн халдварыг бага насны хүүхэд авсан тухай мэдээллээ.

Тохиолдол нь 4 настай, эмэгтэй, Мэизуо хотын Шингнэн дүүрэгт оршин суудаг, одоогоор...

2016-07-05 00:47:14

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭМБ: Томуугийн 2 долоо хоног тутам шинэчлэгддэг мэдээ: №265

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын сэрүүн бүсийн улс орнуудад томуугийн идэвхжил үргэлжлэн буурч, улирал хоорондын түвшинд байна. Дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хэсгийн сэрүүн бүсийн улс орнууд болох Өмнөд Америк болон Африкт томуугийн идэвхжил бага зэрэг нэмэгдсэн, Номхон далайн улсуудад бага...

2016-06-19 21:05:22

Дэлгэрэнгүй ...
Шувууны томуугийн H7N9 вирүс илэрснээс болоод тэжээвэр шувууны худалдааг түр зогсоожээ

Хонг-Конг улсад шувууны томуугийн H7N9 вирүс шувууны сангаснаас авсан сорьцонд илэрсэн учраас тэжээвэр шувууны худалдааг түр зогсоосон байна. Хоол хүнс, хүрээлэн буй орчны газраас мэдээлснээр тус сорьцыг Түэн Муны Ян Ой шувууны захын тэжээвэр шувуудын хашаанаас авсан бөгөөд 5 дугаар сар...

2016-06-08 03:36:00

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭМБ: Томуугийн 2 долоо хоног тутам шинэчлэгддэг мэдээ: №264

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст томуугийн идэвхжил буурсан, томуугийн В вирүс ихэнх улс орнуудад эргэлтэнд байна. Дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хэсгийн сэрүүн бүсийн улс орнууд болох Өмнөд Америк болон Африкт томуугийн идэвхжил бага зэрэг нэмэгдсэн, Номхон далайн улсуудад бага байна.

Хүн, мал, амьтны дундах томуугийн өвчлөл

Үнэлгээний тойм, 2016 оны 4 дүгээр сарын 5-наас 5 дугаар сарын 9

Шувууны томуугийн А (H5) вирүсийн хүний халдвар

Одоогийн нөхцөл байдал: Дээр дурьдсан хугацаанд шувууны томуугийн A (H5N6) вирүсийн хүний халдварын 3 тохиолдол Дэлхийн ...

2016-05-25 01:50:30

Дэлгэрэнгүй ...