Мэдээ, мэдээлэл
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 21 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, Дархан уул аймгийн лабораториудад 2020 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 5 дүгээр сарын 24 хүртэл (21 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 75 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 1...

2020-06-03 19:50:35

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/05/21)
...

2020-06-03 19:44:45

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 20 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Лабораторит 2020 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдрөөс 5 дүгээр сарын 17 хүртэл (20 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 42 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 1582 нийтдээ 1624 сорьцонд ...

2020-06-03 19:37:48

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/05/13)
...

2020-05-14 15:08:15

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 19 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Лабораторит 2020 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 5 дүгээр сарын 10 хүртэл (19 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 60 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 1231 нийтдээ 1291 сорьцонд ...

2020-05-13 12:11:50

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭ КОРОНАВИРҮСТ (2019-NCOV) ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2020/05/07)
...

2020-05-13 12:10:21

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 18 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Лабораторит 2020 оны 4 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 5 дүгээр сарын 3 хүртэл (18 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 91 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 1352 нийтдээ 1443 сорьцонд S...

2020-05-07 11:18:23

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 17 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Лабораторит 2020 оны 4 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 26 хүртэл (17 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 104 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 1460 нийтдээ 1564 сорьцонд...

2020-04-29 11:09:18

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 16 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Вирүс Судлалын Лабораторит 2020 оны 4 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 19 хүртэл (16 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 81 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноос ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал 983 нийтдээ ...

2020-04-22 15:20:02

Дэлгэрэнгүй ...
COVID-19 БУЮУ SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 15 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
ХӨСҮТ-ийн Вирүс Судлалын Лабораторит 2020 оны 4 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 12 хүртэл (15 дахь долоо хоногт) хугацаанд УБ хот болон аймгуудын томуугийн харуулдан тандалтын эмнэлгүүдээс ирсэн 120 сорьц, COVID-19 халдварын дэгдэлт гарсан улс орноор аялсан болон тэндээс ирсэн, халдвар батлагдсан тохиолдлуудын...

2020-04-21 10:21:55

Дэлгэрэнгүй ...