Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Нэгдсэн эмнэлэг нь Завхан аймгийн Тосонцэнгэл суманд байрладаг. Нэгдсэн эмнэлэг нь 80 ортой, эмчилгээний 5 тасагтай, 1 амбулаторийн кабинеттэй. Нэгдсэн эмнэлэгт 17 их эмч, 12 дунд мэргэжилтэн, бусад 40 нийт 97 ажилтантай. Үүнээс зэрэгтэй эмч 2, сувилагч 3 нарийн мэргэжилийн эмч 15 ажиллаж байна
 
Ахлагч: Ж.Осоржамаа, 1974 онд төрсөн. 1998 онд АУДэС-ийг төгссөн. 2003 дотрын эмчийн курс хийсэн.
 
Гар утас: 9946-7378, 
ажил: 22005, 
ахлах сувилагчийн утас: 9303-2813
 
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-17 00:00:00