Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн товч танилцуулага
Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн нь Баянхонгор аймгийн төвд байрладаг. Халдварт, лаборатори, дотор, хүүхэд, параклиник, дотор, мэс засал, амбулатори зэрэг тасаг нэгжүүдтэй. Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 323 тоот тушаалаар ТХТН ажиллаж эхэлсэн. Баянхонгор аймгийн ЭМГ-ийн даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 2-ны №93 тоот тушаалаар ТТӨ-ний эмнэлэгт суурилсан харуулдан тандалтын баг зохион байгуулагдан ажиллаж байгаа.
 
Багийн ахлагч Ч.Жавзан НЭ-ийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга, гишүүд: И.Мягмар НЭ-ийн чанарын менежер, Д.Норжин поликлиникийн эрхлэгч, Г.Сэрчмаа хүүхдийн тасгийн эрхлэгч, С.Баасанхүү халдвартын тасгийн эрхлэгч, Ж.Бодьнасан лабораторийн эрхлэгч, Д.Баянмөнх статистик бага эмч, С.Уртнасан дотрын тасгийн эрхлэгч, Х.Цэдэвсүрэн халдвар судлагч бага эмчнар ажилладаг.
 
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-17 00:00:00