Баянгол дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
Эмнэлгийн нэр: Баянгол дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
 
Хаяг: Улаанбаатар-16064, Баянгол дүүрэг, 4-р хороолол, Амарсанаагын гудамж
Skype ID: bayangol_emn
 
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгж(ТХТН)-ээр ажиллаж эхэлсэн огноо: 2006 он 
 
Хүчин чадал: 2012 оны 4-р сарын 6-ны байдлаар 
Тасаг: дотор, мэдрэлийн 2 тасаг,  60 ортой 
Ахлагч:  Л.Мягмарсүрэн, Гар утас: 9987-6890 
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-17 00:00:00