Багануур дүүргийн Нэгдсэн Эмнэлэг
Эмнэлгийн нэр: Багануур дүүргийн Нэгдсэн Эмнэлэг 
 
Хаяг: Улаанбаатар-12000, Багануур дүүргийн 1-р хороо
Skype ID: bndemn, baganuur_emn
 
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгж(ТХТН)-ээр ажиллаж эхэлсэн огноо: 2006 он 
 
Хүчин чадал: 2010 оны 09-р сарын 23-ны байдлаар 
Тасаг: Төрөх, дотор, хүүхэд, мэс засал, захиргаа аж ахуйн, эм сан, халдвартын тасаг,  хүнс хангамжийн зэрэг нийт 14 тасагтайгаас 6 клиникийн тасагт эмчилгээ үйлчилгээ явуулж байна 
Орны тоо:135 ортой 1988 онд барьсан 12000 м2 ашигтай талбайтай бүхий зориулалтын байртай. Одоогийн байдлаар 55 их эмч, 125 сувилагч, бусад 26 нийт 206 ажилтантай. 26987 хүн амд үйлчилдэг
 
ТХТН-ийн одоогийн бүрэлдэхүүн (2006 оны 9-р сарын 26-ны тушаалаар): 
 
Ахлагч: 
 С.Алтанцэцэг , Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга. 
гар утас: 9903-5518, 
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-17 00:00:00