Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулга
Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн нь 2-р хороонд байрладаг. Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 10 сарын 6-ний өдрийн “Томуугийн харуулдан тандалтыг эрчимжүүлэх тухай” № 323 тоот тушаалаар ТХТН-д орсон. Нэгдсэн эмнэлэг нь 165 ортой, төрөх, хүүхэд, халдварт, сүрьеэ, дотор, мэс засал зэрэг хэвтэн эмчлүүлдэг 7, захиргаа аж ахуйтай нийлээд нийт 14 тасаг нэгжтэй. Тус эмнэлэг нь их эмч 59, сувилагч эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн 125, бусад ажилтан 186 нийт 307 ажилтантай. Дүүргийн 31250 хүн амд үйлчилдэг.
 
Ахлагч: Б.Оюунчимэг, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч ,хүүхдийн эмч мэргэжилтэй. Гар утас: 9665-8910
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-17 00:00:00