Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний төв
Эмнэлгийн нэр: Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний төв
 
Хаяг: Улаанбаатар-13335, Баянзүрх дүүрэг 14 хороо Намьянжугийн гудамж
 
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгж(ТХТН)-ээр ажиллаж эхэлсэн огноо: 2006 он
 
Хүчин чадал: 2012 оны 4-р сарын байдлаар 
   Тасаг: 16 тасаг,  530 ортой 
 
Амбулаторийн үзлэгийн хүчин чадал: 
5 төрлийн амбулаторт жилд дунджаар 150000-170000 хүн үйлчлүүлдэг.
 
Жил, улирлын үнэлгээгээр авсан оноо, эзэлсэн байр: 2008 онд 2-р байр, 2009 онд 1-р байр тус тус эзэлсэн.
 
ТХТН-ийн одоогийн бүрэлдэхүүн: 2009 оны 11 сарын 10 -ны А/88 тоот шийдвэрээр томилогдсон
 
Ахлагч:   Цэндийн Оюунчимэг,  ХӨСҮТ-ийн Эмнэлэгийн Тусламж Үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал 1958 онд төрсөн. 1986 онд АУДэС төгссөн. Энэ эмнэлэгт 24 жил ажииласан. Томуугийн тандалтын зохион байгуулагдсан улирал жилийн сургалтанд оролцсон. 
 
Гар утас: 9911-5038,  Oyun nccd@ yahoo.com
Skype ID: oyunchimeg.nccd  
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-17 00:00:00