Хавдар судлалын үндэсний төв
 Эмнэлгийн нэр: Хавдар Судлалын Үндэсний Төв  
 
Хаяг: Улаанбаатар 13370, Баянзүрх дүүрэг 18 хороо, Намьянжугийн гудамж 
 
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгж (ТХТН)-ээр ажиллаж эхэлсэн огноо: 2009 он 
 
Хүчин чадал: 2012 оны 09-р сарын 20-ны байдлаар 
Тасаг: 10, нэгж: 9, 206 ортой   
 
ТХТН-ийн одоогийн бүрэлдэхүүн: 2009 оны 10 сарын 26 -ны өдрийн 153 тоот тушаалаар томилогдсон. 
 
Ахлагч:  Гомбодоржийн Навчаа, Клиник эрхэлсэн дэд захирал, 1975 онд төрсөн. 1999 онд АУИС-н эмчилгээний ангийг төгссөн. 2009 оны 9 сард зохион байгуулсан томуугийн тандалтын сургалт, ТҮЗ-д оролцсон. 
Гар утас: 9907-0878,  navch_25@yahoo.com
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-17 00:00:00